Konya 1 Şubesi

SENDİKAMIZ HUKUK BİRİMİNDEN BÜYÜK BİR BAŞARI DAHA

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA “ÖZEL EĞİTİM ALANI” İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİNE DAİR EMSAL KARAR

Sendika üyesi olup taşra ilçede çalışan üyemiz hakkında, 2022 yılı alan değişikliği kapsamında "özel eğitim alanı" için yapmak istediği başvurunun  MEB Personel Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2022 yılı alan değişikliği duyurusunda yer almadığı halde başvurular başladığında Gazi Üniversitesi'nin verdiği sertifikanın kabul edileceği okullara gönderilen yazıda belirtildiği gerekçesiyle MEBBİS modülü üzerinden kabul edilmemesi üzerine dilekçe ile yapmış olduğu başvurunun reddine dair işleme karşı sendika avukatımız Av. Ömer Faruk SELEŞ tarafından yürütmenin durdurulması talepli açılan davada bidayet mahkemesi tarafından “gerek Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 60. maddesinde gerekse Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen 2022 yılı alan değişikliği duyurusunda  özel eğitim alanına geçiş başvurularında istenilen 540 saatlik zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği eğitim programına ilişkin  sertifikanın hangi kurumdan alınacağına ilişkin kısıtlayıcı bir hükmün yer almadığı, talim terbiye kurulu kararında  düzenlenecek olan eğitim programının içeriğinin, yönteminin, uygulama esaslarının, başlama ve bitiş tarihlerinin, Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde belirleneceği belirtilmiş ise de, bu hükmün başka kurumlar tarafından verilen zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği eğitimi sonucunda verilen sertifikaların kabul edilmemesi sonucunu doğurmadığı, sadece bu eğitimin bakanlıkça düzenlenmesi durumunda uyulacak esasları belirlediği, bu itibarla mevzuatta davacının İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından açılan 540 saatlik zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği eğitimine katılarak almış olduğu sertifikanın alan değişikliği başvurularında kabul edilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı görüldüğünden, dava konusu işlemde (alan değişikliği suretiyle zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğine atanma isteğinin MEBBİS modülü üzerinden kabul edilmemesi üzerine dilekçe ile yapmış olduğu başvurusunun reddine dair Personel Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2022 tarih ve E-68898891 sayılı işlem) bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan,  iş bu kararımız davacının doğrudan alan değişikliği sonucunu doğurmayıp, davacı başvurusunun alınarak yapılacak değerlendirme neticesinde yeniden bir işlem tesis edilmesine yönelik olduğu da açıktır.Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline..” yönündeki gerekçesi ile objektif kriterlerden uzak işlemin iptaline karar verilmiştir. 

EĞİTİM Bir-Sen Konya Hukuk Müşaviri Av. Ömer Faruk SELEŞ tarafından açılan dava sonrasında üyemizin objektiflikten uzak, yersi ve gereksiz tesis edilen işlemin iptali ile üyemizin alan değişikliğine yönelik başvurusu kabul edilmiştir. Üyelerinin haklarını her zeminde savunan EĞİTİM Bir Sen Konya 1 Nolu Şube bu karar ile ülke genelinde mağduriyet yaşayan tüm öğretmenler için emsal bir karar elde etmiştir.