Konya 1 Şubesi
Denetleme Kurulu

Zübeyir YAVUZ                           Başkan
Mehmet Akif ATEŞALP               Sekreter
Mehmet Sadullah ÖZUYGUR     Üye
Erdinç SARICA                            Üye
Süleyman EŞİT                            Üye