Konya 1 Şubesi
Denetleme Kurulu

Zübeyir YAVUZ                          Başkan
Mehmet Akif ATEŞALP              Sekreter
Süleyman EŞİT                          Üye
Erdinç SARICA                           Üye
Mehmet Sadullah ÖZUYGUR    Üye